Så hanterar vi covid-19
HållbarhetHållbarhetsrapport 2016
hallbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsrapport 2016

Hemfrid har under 2016 haft ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna och satsat på att skapa mer hållbara tjänster i hemmet. Nu publiceras den första Hållbarhetsrapporten.

– Vi vill fortsätta vara pionjärer i branschen och driva utvecklingen framåt. Vi är övertygade om att vår satsning på hållbarhet höjer statusen för servicetjänster i hemmet och branschen i stort. Vi hoppas att vi kan inspirera fler aktörer att följa efter, säger Frida Koff kommunikations- och hållbarhetschef på Hemfrid.

Hållbarhetsarbetet och rapporten har guidats av riktlinjerna i FN:s Globala Hållbarhetsmål och de svenska nationella miljömålen. Några av de initiativ som tagits under 2016 är fortsatta språkutbildningar för medarbetare och ett pilotprojekt tillsammans med SFI och Stockholms Stad. Tillsammans med IVL – Svenska Miljöinstitutet har Hemfrid även gjort klimatberäkningar på hela verksamheten för att kartlägga företagets klimatpåverkan och sätta upp tydliga mål för att bli mer resurseffektiva.

– Både kunder och medarbetare har höga förväntningar på oss och vi måste jobba fokuserat med hållbarhetsfrågorna om vi ska fortsätta vara en attraktiv leverantör och arbetsgivare framöver. Vi är stolta över det vi gör idag men strävar hela tiden efter att bli ännu bättre, säger Maria Andersson vd Hemfrid.

Relaterade artiklar