Vi vill göra rätt

Hemfrid strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vår visselblåsartjänst
Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker gällande arbetsmiljö, ekonomiska oegentligheter, diskriminering och miljö. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara medarbetarnas, kundernas och allmänhetens förtroende för oss. 

När kan jag använda visselblåsartjänsten?
I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef hos oss. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera ditt ärende via tjänsten WhistleB.Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en persons välmående och hälsa.


Så behandlas ditt ärende
För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. 


Så här lämnar du ditt anonyma ärende

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret här. När du har skickat ditt meddelande får du ett ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.  

Inom 10 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

Tack för ditt engagemang!

Boka regelbunden hemstädning!


BÖRJA MED ATT BOKA ETT HEMBESÖK.

Vi börjar alltid med att hälsa på hemma hos dig. Så kan vi tillsammans gå igenom vad just du behöver hjälp med.

m2

Hör av dig!

Frågor om bokningar eller abonnemang? Ring oss på

0200-11 45 50

eller maila till info@hemfrid.se

Att jobba på Hemfrid


Anastasia

”Schyssta villkor, kollektivavtal och ansvarsförsäkring.”

Jag trivs väldigt bra på Hemfrid. Först och främst har vi roligt tillsammans allihop, men det är också skönt att veta att man har kollektivavtal och ansvarsförsäkring om något skulle hända.

VILL DU JOBBA PÅ HEMFRID?

Hemfrid växer! Just nu söker vi duktiga Hemfridare till Stockholm, Göteborg, Västerås, Uppsala, Malmö och Linköping.