Damma-1-1

Viktig information om din städning

I år infaller nyårsafton på en torsdag vilket innebär att 2020 har 53 veckor i stället för vanliga 52. Läs mer nedan om hur det kan påverka din städning.

För dig som har städning varannan vecka under jämna veckor

Du kommer att få ett uppehåll i städningen i två veckor. Du får städning vecka 52 och nästa städtillfälle vecka 2. Därefter fortsätter din veckostädning enligt ditt normala schema varannan vecka. Om du vill boka in ett extra städtillfälle under denna tid, hör av dig till din områdeschef. Vi försöker hitta en lösning som passar dig!

För dig som har städning varannan vecka under ojämna veckor

Du kommer att få städning två veckor i rad. Du får städning vecka 53 och nästa städtillfälle vecka 1. Därefter fortsätter din veckostädning enligt ditt normala schema, varannan vecka. Om du föredrar att inte få städning två veckor i rad kan du enkelt boka om eller boka av i Hemfridappen eller höra av dig till din områdeschef.

För dig som har städning en gång i månaden

Din städning blir något förskjuten under den här perioden. I Hemfridappen kan du se när dina städtillfällen kommer att utföras. Du är också välkommen att höra av dig till din områdeschef för att få information om dina städtillfällen under den här delen av året.