Tjänster i hemmet sedan 1996

Hemfrid startades 1996 av Monica Lindstedt. Det var när hon själv befann sig mitt i karriären med fyra barn hemma, plus en man som jobbade mycket, som hon insåg att situationen var ohållbar. Inte bara för henne själv, utan också för många andra familjer i hennes närhet. Det var då hon bestämde sig för att starta Hemfrid.

I över tjugofem år har vi arbetat med att förenkla människors vardag med olika tjänster i hemmet. Vi har hjälpt tusentals kunder att få vardagen att gå ihop. Och vi fortsätter att utveckla tjänster och produkter för att på bästa sätt möta de behov som människor har i och kopplat till hemmet.