Vi är HemfridSänkning av RUT

Nyheter

Sänkning av RUT

Den 1 januari 2016 halverades taket för rutavdraget. Det innebär att du kan köpa RUT-berättigade tjänster som till exempel städning, strykning, fönsterputs etc. för upp till 50 000 kronor per person och år och få tillbaka 25 000 kronor. Om ni är två personer i hushållet kan ni köpa tjänster för 100 000 kronor och få tillbaka 50 000 kronor.

Vilka gäller förändingen för?

Alla mellan 18 och 64 år kommer att omfattas av förändringen. Observera att för de som är 65 år och äldre kommer nuvarande regler fortsätta att gälla. En person som är äldre än 65 år kan alltså köpa tjänster för 100 000 kr och göra avdrag för 50 000 kr. Om ni är två personer i hushållet som är 65 år eller äldre kan ni köpa för 200 000 kr och göra avdrag för 100 000 kr.

Påverkas många av förändringen?

Det är få som berörs av förändringen. Av drygt 600 000 som gjorde RUT-avdrag år 2014 så är det 1,8 procent som skulle ha nått taket med de nya reglerna.

RUT och ROT

RUT och ROT-avdrag tas i dag från samma pott”. Det innebär att om du har utnyttjat avdraget för ROT så minskar potten för vad du får dra av för RUT. Från årsskiftet sänks subventionsgraden för ROT från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Taket för ROT kommer att bestå.