Få rutin på städningen hemma

Ibland är timmarna för få och måstena för många. Därför finns Hemfrid. Vi hjälper dig med städning och lite mer flow i vardagen! Varje eller varannan vecka - du väljer!

Kvm

För städning vid enstaka tillfällen har vi andra tjänster

Vi är Hemfrid

Hemfrid
imbox logo