Hållbart hela vägen.

Här har vi på Hemfrid samlat information om hållbarhet, de initiativ vi tar och vår vision framåt. Du kan läsa om hur vi som företag arbetar för en hållbar vardag, om våra miljövänliga städprodukter och om vår målsättning. Här hittar du även våra samlade hållbarhetsrapporter som ges ut en gång om året där du kan fördjupa dig i det arbete vi gör.

Språkutbildningar

Här har vi på Hemfrid samlat information om hållbarhet, de initiativ vi tar och vår vision framåt.

Samarbeten

Du kan läsa om hur vi som företag arbetar för en hållbar vardag, om våra miljövänliga städprodukter och om vår målsättning.

Hållbara transporter

Här har vi på Hemfrid samlat information om hållbarhet, de initiativ vi tar och vår vision framåt.

Miljömärkta produkter

Du kan läsa om hur vi som företag arbetar för en hållbar vardag, om våra miljövänliga städprodukter och om vår målsättning. Här hittar du även våra samlade hållbarhetsrapporter som ges ut en gång om året där du kan fördjupa dig i det arbete vi gör.