mur

Murar i trädgården

En mur i trädgården är både fint och praktiskt och kan ha flera syften. Vill du gränsa av mot dina grannar eller mot en väg eller allmänning eller vill du bygga en inne på din tomt för att gränsa av för att skapa olika trädgårdsrum?

Följ vår guide för att välja rätt mur i din trädgård, både i slänt och på plan mark.

Bygga mur i trädgården

När du väljer att bygga murar så anpassa dem efter den omgivningen och till din husfasad. Är din tomt mer lantlig eller urban? Har du ett äldre hus i klassisk stil eller en modern villa? De bör harmoniera så att de ingår i en helhet. Då får du en samstämd tomt som är tilltalande för ögat.

Det finns otaliga varianter av murar och material att bygga dem av, både vad gäller färg och storlek på sten. Är det en stödmur i natursten eller tillverkad sten som du är ute efter eller en hel stenmur i trädgården?

En vacker kallmur där stenar staplas utan murbruk

Två typer av murar

Stödmurar i trädgården

En stödmur kan du bygga av flera olika anledningar. De är speciellt bra om du behöver bygga mur i slänt eller mur i backe.
Med stödmurar kan du jämna ut nivåskillnader och terrassera din lutande tomt så att du bättre kan utnyttja ytorna för odling, lek och nöje.
Stödmurar är enkelsidiga. När de är färdigbyggda ser du bara framsidan. På baksidan ligger det fyllnadsmassa som lyfter upp markytan ovanför. Med hjälp av dem skapar du alltså nivåer som planar ut din tidigare sluttande tomt. Du vinner yta som du annars inte hade kunnat använda på grund av lutningen.

Du kan även bygga upphöjda rabatter med hjälp av stödmurar. Det är en fin lösning om du har familjemedlemmar som vill glädjas av att odla men som använder sig av hjälpmedel som käpp, rollator eller rullstol för att ta sig fram. Rabatten hamnar i en höjd som gör den mer tillgänglig och njutbar för dem.

Fristående murar

Med en fristående mur kan du gränsa av din tomt mot andras eller mot väg eller allmänning. Du kan även skapa en skyddad uteplats eller dela in din trädgård i olika rum. Det finns många möjligheter. Fristående murar är både praktiska och vackra när de är anpassade för just din tomt, dess förutsättningar och den känsla som du vill förmedla.

Vilken typ fristående mur som passar bäst att bygga påverkas bland annat av materialet du väljer samt höjden och djupet på din tänkta mur. Vill du bygga med natursten, tillverkad sten eller betong? Är det en låg eller hög mur som du vill konstruera? För en låg mur fungerar det med dubbelsidig mursten. För att en hög fristående mur ska bli stabil krävs det armering vilket påverkar ditt materialval. Låga fristående kan byggas med alla sorters dubbelsidig mursten, men för höga fristående krävs murblock med kanaler som man kan armera i.

Betongmuren passar bra i minimalistiska trädgårdar

Alternativ till att bygga mur

Om du redan har en mur men den har sett bättre dagar så har du möjlighet att förbättra den och ge den ett nytt utseende. Andra alternativ är staket och stängsel i olika material.

Beklädnadssten

Har du en gammal mur som du vill täcka ytan på så finns det så kallad beklädnadssten att ta till. Då kan du få ett helt nytt utseende i till exempel granit eller skiffer. Stenen som du fäster med speciallim är äkta sten med cementbaksida och det hela är bara några centimeter tjockt så det bygger inte mycket på djupet.

Puts

Om du redan har en stabil grundkonstruktion kan det finnas möjlighet att putsa den befintliga muren. Det går att putsa på de flesta underlag men det vanligaste är att putsa på en yta av betong, tegel eller annan sten. Putsning görs i flera steg som till exempel tunngrundning innan själva putsen läggs på. Därefter avslutar du med att ge ytan struktur. Det gör du genom att brädriva eller glätta beroende på vilken yta du är ute efter. Putsning är ett ganska krävande gör-det-själv så om du inte är så händig kan det vara idé att leja ut detta jobb.

Betong

Betong har på senare tid blivit ett populärt material i mer minimalistiska trädgårdar och urbana miljöer. Den grå ytan skapar en fin kontrast till växtligheten. För att bygga en mur i betong behöver du förbereda marken, bygga en form, armera och därefter gjuta. Du kan få en vacker yta på betongen genom att tänka igenom formbygget och använda stående eller liggande brädor. Brädornas struktur ger avtryck i betongen och blir väldigt effektfullt på ett diskret sätt.

Gabioner

En alternativ mur som kräver en del fyllnadsmaterial men inte så mycket exakthet är att fylla gabioner. Gabioner är trådkorgar i olika storlekar som du fyller med sten. Gabioner kan användas både för att bygga fristående murar och stödmurar. Du får känslan av det naturliga i stenen men slipper det noggranna detaljarbetet som det innebär att bygga upp en stadig mur från grunden.

Ett staket är ett fint alternativ till en mur

Staket och plank

När en stödmur, betongmur, gabion eller stenmur känns för permanent, ett för stort åtagande att bygga eller för tungt finns det flera andra alternativ att ta till när du vill skärma av en del av din trädgård.

Staket och plank i trä

En klassiker i våra trädgårdar är trästaketet. Här är variationerna oändliga. Du kan bygga ett klassiskt staket och måla det i falurött med vita spetsar eller sätta upp ett stilrent kontemporärt i obehandlat lärkträ. Oavsett vilken modell och vilken stil du väljer är det ett inte lika tungt arbete som att uppföra en mur. Även ett staket kräver dock sitt förarbete för att det ska bli stabilt och hålla i många år. Moment som att gräva för och gjuta plintar till staketets stolpar ingår i förberedelserna. Ett staket i trä kräver också lite extra omvårdnad när det är färdigställt. Vissa träslag är mer underhållsfria som till exempel lärkträ medan andra behöver ses över mer regelbundet, behandlas och målas om.

Staket och stängsel i metall

Om du vill ha ett hållbart och relativt underhållsfritt staket eller stängsel kan du välja ett i metall. Här finns trotjänaren från Gunnebo med sitt diagonala nät men även mer stilrena alternativ med vertikala eller horisontella ribbor. Metallstaketen och stängslen är ofta plastbeklädda för extra skydd mot väder och vind och du får ta ställning till miljöaspekten med plasten.

Staket och plank i komposit

Ett väderbeständigt alternativ är ett staket i komposit. Det finns olika kompositmaterial och de består ofta av en kombination av trä och plast. Materialtätheten är hög och det är därför motståndskraftigt och tåligt. Här får du fundera över den miljöpåverkan som plast har innan du tar ett beslut att sätta upp ett staket i komposit.

En häck ett utmärkt alternativ till att bygga en mur i trädgården

Gröna alternativ till murar och staket

Utöver mer solida konstruktioner som murar, staket, stängsel och plank finns ju det gröna alternativet, att plantera din gräns. Fördelen med en växande mur är att den automatiskt blir mer levande och böljande än ett bygge.

Häckar

Att plantera en häck är ett utmärkt alternativ till att bygga en mur i trädgården. När du väljer häckplantor med omsorg och efter din tomts förutsättningar och växtzon kan du få en grönskande avgränsning och ett vackert insynsskydd. Ta ställning till om du vill att häcken ska vara vintergrön, dvs ha blad året om eller om det fungerar lika bra när häcken lövas av på vintern. Välj även sort efter höjd och efter hur snabbväxande den är med tanke på hur snabbt du vill få upp din gröna mur.

Prydnadsgräs

En lite bortglömd avgränsare är prydnadsgräset. Vissa sorters gräs kan nå rejäl höjd och kan definitivt platsa som ett alternativ till mer traditionella häckväxter. Välj med fördel upprättväxande prydnadsgräs som till exempel Tuvrör. En häck av prydnadsgräs blir en praktfull grön fond till annan växtlighet men passar även bra till andra avgränsningar som du behöver göra på din tomt. Du får tänka på att prydnadsgräs beskärs ner till marknivå på våren men att du har en grön gräshäck under sommaren och in på hösten och en gulare men fortfarande väldigt vacker under senhöst och vinter.

Murgröna

Om du redan har ett staket på din tomt men som du inte är nöjd med utseendet så kan du dölja det med murgröna. Det välkända Gunnebo-stängslet till exempel gränsar av bra, men du om du vill få det mer insynsskyddat och lummigare kan du klä in det med murgröna. Murgrönan är långsam i starten men efter ett par år börjar den klä in stängslet ordentligt och därefter behöver du bara då och då hjälpa till att leda de gröna rankorna dit du vill att de ska sprida sig. Murgröna är städsegrön så ditt stängsel eller staket är grönt året om.

Har du mycket trädgård och lite tid? Våra team med trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare hjälper dig att ta hand om din trädgård. Läs mer om och boka trädgårdshjälp och trädbeskärning!

Bygglov och regler för murar, staket och plank

För vissa typer av avgränsningar i din trädgård behöver du bygglov.

Grundregeln är att det för staket och grindar inte behövs bygglov men om du ska sätta upp plank eller bygga mur, oavsett höjd och typ, så behöver du få det godkänt av byggnadsnämnden. Undantag är om du bygger en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Maxhöjd för muren eller planket är då 1,8 meter.

Hör med byggnadsnämnden i kommunen där du bor om det behövs bygglov för din mur, staket eller plank.