ogras

Rensa ogräs – 16 tips på ogräsbekämpning

Ogräs i gräsmattan eller mellan plattor i trädgården är vanligt förekommande. Här får du tips på effektiv ogräsbekämpning så du blir av med ogräset i din trädgård.

Vad är ogräs?

Ogräs är det som växer i din trädgård som du inte gillar. Ja, det som är din oönskade växtlighet kanske någon annan tycker om! Det beror helt enkelt på vilken typ av trädgård du vill ha, en mer prydlig eller en med vildare karaktär. Ogräs är alltså inte enbart negativt och många är även till nytta för insekter, fåglar och däggdjur även om de för dig bara är ett problem.

Det finns två sorter, fröogräs och rotogräs. Fröogräsen kommer flygande i luften från plantor eller ligger lagrade i jorden. Rotogräsen sprider sig under jord via just rötter. Generellt är fröogräsen lättare att rensa bort än rotogräsen, läs våra tips nedan!

Det finns två sorters ogräs, fröogräs och rotogräs

Fem vanliga ogräs

Maskros

Maskrosen är en envis rackare. Den sprider sig fort med hjälp av sina flygfrukter som gärna landar och bildar nya plantor där du minst av allt vill ha dem. Maskrosens blad ligger dikt an mot marken så att klippa ner den hjälper inte för att få bukt med den i gräsmattan. Det är roten som måste grävas upp med spade eller med specialverktyg.

Kvickrot

Kvickroten är i trädgårdar framförallt är ett problem i perennrabatten. Håll efter kvickroten genom att luckra upp jorden och rensa för hand

Kirskål/Kärs

Kirskål eller Kärs som den också kallas kan snabbt kan täcka stora ytor om du låter den vara. Det enklaste sättet att bli av med den är att klippa ner den ofta. Då tröttas den ut och orkar inte komma tillbaka i samma utsträckning. Om du drabbas av kirskål i dina rabatter kan du även gräva upp den.

Mossa

Mossa är ett gissel för den som vill ha en fin gräsmatta. Den sprider sig i de skuggigaste och fuktigaste delarna på tomten och framförallt på våren. När du tar hand om din gräsmatta genom att kalka, gödsla och lufta den brukar gräset kunna konkurrera ut mossan.

Våtarv

Våtarv kallas också för Nate. Det är ett ljust lite skirt grönt ogräs som ofta sprider sig i rabatter och krukor. Det är trassligt men lossar ganska lätt så det är inte svårt att rensa bort. Och rensa bör man för det kan annars kväva växterna runt om.

Med sköna trädgårdshandskar och en bra ljudbok kan det till och med vara trevligt att rensa

Så kan du bekämpa ogräs

Om du vill styra över vad som växer i din trädgård behöver du få bukt med ditt ogräs som annars gärna tar över. Det starkaste överlever och ogräsen är ofta just riktiga överlevare som konkurrerar ut andra växter om du inte håller koll och är aktiv med rensningen. Börja rensa bort allt redan på våren och gör därefter insatser med ett par veckors mellanrum. Rensa gärna i fuktig mark eftersom de lättare lossnar från jorden än om marken är torr. Det finns ett antal olika sätt, medel och verktyg som du kan använda för att bekämpa med.

Tips på hur du får bukt med ogräs

Rensa för hand

Att rensa för hand är en bra metod mot de minsta ogräsplantorna. En dyna eller knäskydd att avlasta knäna med, välsittande trädgårdshandskar och en bra ljudbok och det kan till och med vara en trevlig syssla.

Rensa med handverktyg

Det finns många olika handverktyg för rensning. Allt från markrosjärn, ogräshacka och ergonomisk ogräsupptagare till hjulhacka. De kräver lite energi men fungerar bra på inte alltför stora ytor.

Rensa med maskin

Om du har större ytor med ogräs kan det vara idé att ta till maskiner i stället för handkraft. Vid radodling kan en jordfräs komma väl till pass. Med din vanliga gräsklippare får du bukt med de ogräs som inte gillar att kapas, t ex kirskål och nässlor. Efter ett antal klippningar orkar de inte komma igen i samma utsträckning och med tiden blir du av med dem.

Kväv genom marktäckning

Att täcka marken där du har stora mängder ogräs är en metod som kan fungera bra men som inte är så vacker att se i sin trädgård. Den rekommenderas när du har en undanskymd yta där marktäckningen kan pågå lite utanför det dagliga synfältet. För att täcka marken så använder du till exempel plast, väv eller tidningar som inte släpper igenom ljus. Marktäckning är en långsam metod som kan ta månader och ibland år.

Ättika mot ogräs

Ättika har många användningsområden och du kan använda så kallad ogräsättika på din tomt. Det är en metod som lämpar sig där ogräset är koncentrerat till en yta utan annan växtlighet som du vill behålla. Ättikan påverkar även det som växer intill och det är svårt att vara väldigt precis när du vill behandla bara ogräset. Behandla till exempel mellan plattor på en altan och i grusgångar med ogräsättika.

Salt mot ogräs

En metod som inte rekommenderas är salt mot ogräs. Det går att behandla med grovsalt till exempel i stenläggningar och liknande men när saltet vattnas ner påverkar det jorden på ett negativt sätt. Hög salthalt ger växter som du vill behålla sämre förutsättningar att ta upp näring och vatten ur jorden.

Skulle du vilja få hjälp med din trädgård? Våra erfarna trädgårdsmästare och skickliga trädgårdsarbetare står redo att hjälpa dig med trädgårdshjälp och trädbeskärning!

När du sköter om din gräsmatta kan gräset konkurrera ut ogräset

Ogräs i gräsmattan

Det finns mycket som trivs i din gräsmatta utom själva gräset som du är ute efter. Maskros, groblad, revsmörblomma, klöver och mossa är några av de ovälkomna gästerna. De sprids till din gräsmatta på många olika sätt. Det kanske redan fanns i jorden när gräsmattan anlades och har bidat sin tid. Fröer kan vila under mark länge för att plötsligt aktiveras när de får optimala förhållanden. De kan också introduceras via djur som sprider fröer, maskiner och redskap som kommit i kontakt med ogräs, med material som du dressar gräsmattan med eller om du har otur med din gräsfröblandning. Med mycket ogräs i din gräsmatta blir den mer mottaglig för sjukdomar och mindre slitstark så det är värt att underhålla den. Målet när du sköter om din gräsmatta är att gräset helt enkelt ska konkurrera ut ogräset.

Tips på hur du får bort ogräs ur gräsmattan

Rensa för hand

Inte det roligaste arbetet men att rensa för hand är en bra metod. Med ett så kallat maskrosjärn kommer du långt. Sätt på hörlurarna och knäskydden, lyssna på en podcast och sätt igång!

Gödsla

Att gödsla i samband med att du sår gräsmattan och därefter regelbundet under växtsäsongen är ett bra sätt att få fart på gräsmattan och att underhålla den. Gräset får kraft och har större möjlighet att växa sig starkt och på så sätt slå ut den oönskade växtligheten.

Se över klipphöjden

På de allra flesta gräsklippare har du möjlighet att justera klipphöjden. Anpassa klipphöjden efter säsong och påverka på så sätt hur din gräsmatta kan stå emot oönskade växter. Du kanske frestas att klippa riktigt kort under hela växtsäsongen för att på så sätt klippa av lågväxande ogräs men det kan ge motsatt effekt. När gräset är väldigt kort försvagas gräsrötterna och bjuder in ogräset att ta över. Första klippningen på våren gör du när frosten försvunnit och gräset är torrt. Vänta med första varvet med klipparen tills gräset börjat växa och är minst 6 cm långt och klipp aldrig kortare än 4 cm. 4 cm är lagom höjd på våren och på hösten men på sommaren kan du höja till 6-8 cm. Då kan gräset fortsätta att växa starkt och på så sätt konkurrera ut det oinbjudna.

Lufta

Att lufta sin gräsmatta är ett bra sätt för att bearbeta ogräset. Om du har en mindre yta gräs där det växer mycket ogräs kan du lufta med en grep. Du sticker ner grepen regelbundet med 5 cm mellanrum över gräsytan och vickar lite för att bilda långsmala hål. Ja, som du hör är detta inget du gör över en hel villagräsmatta utan på större ytor kan du med fördel använda en så kallad hålpipluftare som kräver mindre fysiskt arbete. När du luftar gräsmattan tillförs syre, regnvatten kommer lättare ner till rötterna, gräsrötterna får bättre kraft och kan slå ut oönskad växtlighet.

Kratta

På våren när gräset ska sätta fart efter vinterdvalan kan det vara en bra idé att kratta gräsytan och på så sätt ge gräsrötterna utrymme att bre ut sig och konkurrera med ogräset. Krattningen utför du först när marken torkat upp helt, gräset växer och de friska gräsrötterna har fått fäste. Målet med krattningen är att bli av med det som är dött i gräset, det gula halmliknande. När du krattar använder du med fördel en kratta med runda pinnar. Platta pinnar riskerar att riva upp gräsrötter som ännu inte kommit igång att växa. Kratta inte mossa som lätt sprider sig från ytan där den växer till andra ytor. Mossa bekämpar du snarare genom gödsling. Den torkar även ofta ut en bit in på sommaren.

Kantskär

Att kantskära gräsmattan kan påverka mängden ogräs i den. Med kantskärning kapar du av det oönskade som kommer in från ytorna intill och när du rensar bort det du kapat motverkar du spridningen från rabatter och andra ytor. Kantskär på våren och se din gräsmatta förvandlas från fransig till välvårdad.

Förebygg så slipper du ogräs mellan plattorna längre fram

Ogräs mellan plattorna

Så härligt med häng på uteplatsen på våren och sommaren! Inte lika härligt när ogräsen kryper fram mellan stenplattorna. Här får du några tips hur du kan förebygga, undvika och få bort ogräs mellan plattor på altanen.

Tips på hur du får bort ogräs mellan plattorna

Förebygg

Om du står redo att anlägga en ny altan, uteplats eller gång så passa på att förebygga redan nu så slipper du problem längre fram. Lägg ut markduk under ditt bygge eller din stenläggning. Markduken hindrar solljus från att nå jorden och oönskade fröer att gro. Se till att lägga ordentligt omlott där du behöver skarva så inte solen når fram trots allt och växtligheten hittar en väg upp.

Ta bort med handverktyg

Det finns flera specialverktyg för att få bort ogräs mellan plattor, till exempel fogkratsar, plattrensjärn och plattrensare med stålborste. De kräver lite energi och handkraft men se det som ett effektivt träningspass!

Ta bort med ättika

Ogräsättika är ett alternativ som du kan använda för att få bort oönskade växter mellan plattorna. Använd till exempel en tryckspruta för att behandla skarvarna mellan plattorna. Ättikan påverkar även det som växer runt om så se till att skydda de växter som du vill bevara. Om du råkar spraya eller stänka på fel ställa så spola ordentligt med vatten.

Bränna bort

Du kan bränna bort ogräs mellan plattor på din altan eller i din gång. Det finns elektriska ogräsbrännare som ger oväxten en termisk chock vilket gör att dess celler bryts ned. De finns även gasolbrännare som helt enkelt bränner ner det oönskade. Båda ses som effektiva för att få bukt med ogräs mellan plattor.

Har du mycket trädgård och lite tid? Våra team med trädgårdsmästare och trädgårdsarbetare hjälper dig att ta hand om din trädgård. Läs mer om och boka trädgårdshjälp och trädbeskärning!