Sovrum-obaddat-16-9

Ambitionsnivån ligger till grund för städbråken

Hälften av alla i en parrelation är oense om städningen och det är framförallt ambitionsnivån som ligger till grund för bråken. Inställningen till städning påverkar också arbetsfördelningen hemma, där 1 av 3 tror att relationen skulle bli bättre om de slapp bråka om städning. Det visar en ny undersökning från Hemfrid som analysföretaget Novus genomfört.

Att hushållssysslor och städning är en vattendelare i parrelationer kan många skriva under på, men vad beror konflikterna egentligen på? Hemfrid har gjort en djupdykning i ämnet och bland annat tagit reda på vad som faktiskt ligger bakom gnabbet.

1 av 2 är oense om städningen

Mer än hälften (52 %) av de som lever i en parrelation är oense om något gällande städningen och det är framförallt ambitionsnivån (20 %), det vill säga, vad som behöver städas, som skapar mest groll. Det finns också ett tydligt samband till att städning skapar friktion i de relationer där man själva tycker att man tar störst ansvar i hemmet.

Att ambitionsnivån kring städning skapar osämja bekräftar den bild vi ser när vi första gången träffar våra kunder. Det är tydligt att det finns olika synsätt på vad som räknas som rent, när det ska städas, hur det ska städas, vilka rum osv. Efterfrågan på våra tjänster och kunskap efterfrågas allt mer, det är en yrkesform som kräver sin expertis.

Jörgen Lidvall, Försäljningschef på Hemfrid.

Vad par bråkar om mest kring städning

  1. Ambitionsnivån på städningen (vad som behöver städas)

  2. När det behöver städas

  3. Kvaliteten på städningen (hur noggrant det ska städas)

  4. Hur ofta det ska städas

  5. När det ska städas (ex tidpunkt/dag)

  6. Vem som städar mest/minst

Läs även För 4 av 5 är disken den mest prioriterade hushållssysslan