hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2021

I Hemfrids Hållbarhetsrapport för 2021 kan du läsa mer om våra ambitioner framåt och vilka möjligheter och utmaningar vi jobbar med.

Under 2021 har vi haft stort fokus på både medarbetares och kunders hälsa och vi har fått anpassa våra arbetssätt efter Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vår viktigaste uppgift har varit att minska riskerna för smittspridning och skapa trygghet på jobbet. 

Vi har även haft ett stort fokus på utbildning. Vi genomförde bland annat ett pilotprojekt tillsammans med utbildningsplattformen Sana Labs för att testa ai-baserat och individanpassat lärande. Därutöver har vi varit med i UN Global Compacts initiativ SDG Ambition – ett acceleratorprogram för företag som vill integrera FN:s Hållbarhetsmål ytterligare i affärsstrategin.

Här kan du läsa hela hållbarhetsrapporten