sustainability-report-2022

Hållbarhetsrapport 2022

I Hemfrids Hållbarhetsrapport för 2022 kan du läsa mer om våra ambitioner framåt och vilka möjligheter och utmaningar vi jobbar med. 

På Hemfrid har vi en unik position att göra skillnad. Som marknadsledare har vi möjlighet att vara med och forma framtidens tjänster i hemmet och vara en förebild i branschen. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som ett ständigt pågående förbättringsarbete. Varje år höjer vi ambitionsnivån och vill göra lite bättre. 

Blickar vi tillbaka på 2022 så är det ett år som präglats av ett tufft ekonomiskt världsläge på grund av pandemin och hushållens påverkade disponibelinkomst från bland annat ökade bolåneräntor, energipriser och generell inflation. Under större delen av 2022 har vi även märkt av direkta och indirekta konsekvenser från det hemska kriget i Ukraina. 

Här kan du läsa hela hållbarhetsrapporten