Vi utvecklar dig. Du utvecklar oss.

Att Hemfrid växlar upp verksamheten snabbt ställer höga krav på oss som företag. Det är därför viktigt för oss att vi ger våra medarbetare goda förutsättningar för att lyckas. Vi har de senaste åren utvecklat våra pre- och onboardingprocesser och tillhandahåller ett genomtänkt introduktionsprogram via Hemfridsakademin som blandas av praktiska samt teoretiska moment. Via Hemfridakademin erbjuder vi bland annat utbildning i arbetsrätt, chefens olika samtal, KPI:er och budget, hållbarhet, rekrytering och flera utbildningar inom schemaläggning och systemkunskap.

För att få kompetensutveckling arbetar vi löpande med vidareutbildningar och har gärna gästföreläsare på plats för att inspirera oss. Några satsningar vi är särskilt stolta över att ha implementerat är ledarskapsprogrammet "7 goda vanor" från Franklin Covey som fungerar som en kompass för förhållningssätt och samtidigt stärker företagskulturen. Utöver det har vi på Hemfrid även påbörjat ett stort engagemangsarbete med flera årliga workshops.