utvidgning av rutavdrag

Utvidgningen av RUT

Från 1:a augusti 2016 omfattar RUT fler tjänster än tidigare. Numera finns fler trädgårdsarbeten samt flytt- och enklare IT-tjänster med på listan av de tjänster som ger rätt till rutavdrag. Från 1:a januari 2017 ingår även reparation av vitvaror om det utförs i hemmet.

RUT-avdraget från 2016

Från och med den 1:a augusti 2016 omfattar RUT även:

 • Beskärning, fällning och bortagande av träd och buskar.

 • Röjning av sly, stubbfräsning, och vedkapning.

 • Kompostering och ihopsamling av av trädgårdsavfall inför bortforsling.

 • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Dock kommer följande tjänster inte att ge rätt till RUT-avdrag:

 • Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.

 • Plantering av nya växter och träd.

 • Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning.

 • Kostnader för maskiner som till exempel traktor eller skylift.

Om du ska flytta kommer du från 1:a augusti kunna göra avdrag för följande tjänster:

 • Flytt av bohag mellan bostäder.

 • Arbetstiden för transporten.

 • Packning och uppackning.

 • Lastning, lossning eller annat iordningställande för transport.

RUT-avdraget kommer inte täcka kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinhyra. Det innebär att arbetskostnaden behöver särredovisas på flyttfirmans faktura.

Vissa IT-tjänster som handlar om att ta i bruk, reparera, installera och underhålla IT-utrustning kommer också att gå under RUT och dessa är:

 • Data- och IT-utrustning som till exempel persondatorer eller läsplattor.

 • Kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustning, exempelvis en skrivare.

 • Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning.

Från 1:a januari 2017 kan du även göra avdrag för reparation av:

 • Tvättmaskin, torktumlare torkskåp och mangel

 • Diskmaskin, kyl, vinkyl och frys.

 • Spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn.

Arbetet ska utföras i bostaden eller biutrymmen som tillhör bostaden, till exempel en tvättstuga eller ett garage om du ska ha rätt till avdrag.

Läs mer om utvidgningen av RUT på skatteverkets hemsida